Kahramanlık Şiirleri

ANTEPLİ ŞAHİN

 

Ben Antepliyim, Şahin’im ağam. 
Mavzer omzuma yük.
Ben yumruklarımla dövüşeceğim.
Yumruklarım memleket kadar büyük.

Hey, hey!
Yine de hey hey!
Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım
Düşman kurşunlarına inat köprü başında
Memleket türküleri çağıracağım.

Bu dağlarda biz yaşarız,bu dağlar bizim dağımız.
Namusumuz temiz, bayrağımız hür 
Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız
Burada erkekçe dövüşür

Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde 
Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak
Bayraklar içinde en güzel bayrak 
Düşüncem senden yanadır

Hep senden yanadır çektiğim kahır
Bu senin ülkende, senin gölgende
Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar
Korkum yok ölümden kâfirden yana 
Alacaksa alsın beni şafaklar.

Hey, hey!
Yine de ey hey!
Al bayraklar altında kara bir kartal gibi 
Yaşamak ne güzel şey.

Bir sır var bu mavzerde, attığım gitmez boşa
Çıkmış bir eski savaştan
Türk ün bir karış toprak parçası için
Destanlar yazacağız yeni baştan.

Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini
Çıktı karşıma biri, 
Çıktıkça çektim tetiği Bismillâhlar la beraber
Vurdum alnından kâfiri.

Bu kaçıncı kurşundur, bu kaçıncı bismillâh
Bu kaçıncı ölüdür?
Bir türkü söylenir siperlerde her sabah
Vurun Antepliler namus günüdür!

Ben Antepliyim Şahin’im ağam
Mavzer omzuma yük 
Ben yumruklarımla dövüşeceğim
Yumruklarım memleket kadar büyük

 

Yavuz Bülent Bakiler

 

 

KARAYILAN SAVAŞ DESTANI

 

Karayılan derki harbe oturak

Kilis yollarından kelle getirek

Fransız adını bütün kaldırak

Neylemeli Aslan Mulla vuruldu!

 

Fransız topları leyleğe vurdu

Salladı salladı Anteb’e vurdu

Yılan bey uğruna bekçi mi durdu

Neylemeli Aslan Mulla vuruldu!

 

Atıyor da zalim gavur atıyor

Mulla beyim şehit olmuş yatıyor

Güçcük Mehmet çetelerin kaçıyor.

Vur gavuru dayanmaz Mulla beye!

 

Anama söyleyin damda yatmasın

Çuha şalvarına uçkur takmasın

Oğlum gelir diye yola bakmasın

Neylemeli Aslan Mulla vuruldu!

 

Karayılan derki öldüm gaziler

Kurşun değdi yaralarım sızılar

Evde yetim kaldı emlik kuzular

Neylemeli Aslan Mulla vuruldu!

 

Atına binmişte elinde dizgin

Çeteler içinde yılanım azgın

Olduğu cephede hiç vermez bozgun

Vurun Türk Uşağı Antep gidiyor!

 

Anteb’in kolleci yücedir yüce

Topların sesinden yatılmaz gece

Gözünü sevdiğim Savcılı Hoca

Neylemeli Aslan Mulla vuruldu!

 

Kolumu salladım toplar atıldı

Kara daş içinde çete koymadı

Karşıdan göründü düşman kalmadı

Vurun arkadaşlar namus günüdür!

 

Şıhın Dağı derler bir ova yazı

Yazıda yaylar koyunla kuzu

Gözünü sevdiğim Türk Elif Kızı

Neylemeli Aslan Mulla vuruldu!

 

Hüseyin EROĞLU